Albümdeki Parçalar

01. Doko, Doko
02. Got mi e (I Feel Good)
03. Izleze Mesetchina (Moon Rising)
05. Lechkov Kyuchek (Lechkov Oriental Dance)
06. Money, Money
07. Vatmanksa Sudba (Tram-driver's Destiny)
08. Grutski Kyuchek (Greek Cocek)
09. Zapadna Lyubov (West Love)
10. Chesi Kyuchek (Chesi Oriental Dance)
11. Maimunka (Monkey)

Link