Albümdeki Parçalar

01. Kupala
02. Kostroma
03. Brovi
04. Vinograd
05. Molodost
06. Svatochki
07. Voromachki
08. Koliada
09. Kanareika
10. Galya
11. Polosa

Link