Albümdeki Parçalar

01. Lill-Mats Polska (Little Mats Polska)
02. Skenspolka (Seeming Polska)
03. Jordbyggarlåten (Earth-Diggers Song)
04. Herr Olof (Sir Olof)
05. Trånpolska (Pining Polska)
06. Vallåt Från Hälsingland (Cow-Call From Hälsingland)
07. Klevaberg's Fire
08. Garmgny (Garm's Bark)
09. Flusspolska (Tonsilitis Polska)
10. Moon's Polska
11. Antioch
12. Skenpolska (Seeming Polska)
13. Klevabergselden (Klevaberg's Fire)

Albümü Dinle

Link