Albümdeki Parçalar

01. Bashana Ha'ba'a
02. Veshuv Itchem
03. Eretz
04. Kvar Acharei Chatzot
05. Lechol Adam Kochav
06. Hineh Yamim Ba'im
07. Nechama
08. Chofshi Ume'ushar
09. Eay Sham
10. Ahavata Shel Tereza Dimon
11. Lama Lama
12. Shir Al Nechalim
13. Shir Shel Yom Chulin
14. Balalaika
15. Le'orech Nasdera Sh'ein Ba Ish
16. Guliver
17. Lalechet Shevi Acharaich
18. Tatzlum Yashan
19. Kshe'hayinu Yeladim
20. Ahava Hi Shir Lishna'im
21. Israel Sheli Chogeget

Albümü Dinle

Link 1 - Link 2