Albümdeki Parçalar

I. Wedding Songs / Düğün Müzikleri / Tou Gamou
1. Kozan Marşı/Syrtos (Turkish and Greek)
2. To Tragoudi Tou Gamou (Greek)
II. Love Songs / Aşk Şarkilari / Tis Agapis
3. Sabahın Seher Vahdında (Turkish)
4. Dolama/Na Sou Goraso Mihanin (Turkish and Greek)
III. Sacred Music From Cyprus / Kibris'ta Dini Müzik / Thriskeftiki Mousiki Tis Kyprou
5. T'ai Giorki (Agios Giorgis, Greek Orthodox para-liturgical song)
6. Sem-i Ruhuna (ilahi: Sufi devotional song)
IV. The Village / Köy / To Horkon
7. Abdal Zeybeği/Aptalikos (Turkish and Greek)
V. Cyprus "Re-Constructed" / Kibris'ta "Geçmise Yolculuk" / Kypros: "Mousiki Anadromi"
8. Kartal (Turkish)
9. Sousta (Greek and Turkish)
VI. Dance Songs / Zeybekler / Zeybekikos
10. Varys Zeybekikos (Greek)
11. Sarhoş Zeybeği/Ime Tze Ganomatzis (Turkish and Greek)
VII. Music Of Cyprus / Kibris'in Sesi / Tragoudia Tis Kyprou
12. Agapisa Tin Pou Karkias (Greek)
13. Feslikan/Syrtos (Turkish and Greek)
14. Orak/To Mashairin (Turkish and Greek)
15. Dillirga/Tillyrkotissa (Turkish and Greek)

Albümü Dinle

Link