Albümdeki Parçalar
 
01. Fetneh
02. Shod Khazan
03. Yaad
04. Diklemeh Shir Sadayee Payee Ab
05. Ghoghayee Starehgan
06. Soratgar Naghashe Chien
07. Ahangeh Khoda
08. Goleh Naz
09. Bavaram Namisheh

Albümü Dinle

Link