Albümdeki Parçalar

01. Aérion épéon
02. Astéron panton
03. Grigora i ora
04. I men ippion
05. Ki anamessa
06. Thélo ti t'ipin
07. Pali pali ?
08. To milo
09. Mi to lambron
10. Ké th'arthi méra
11. Mite mi méli?
12. Anthe' amerghissan
13. Prémices
14. Ké prassinizo
15. Cléis?
16. Iros aggelos
17. Ligo prin?
18. O adonis

Albümü Dinle

Link